Solstreif i bekken.
VANN OG ISBILDER
-
© Bjørn Halfdansen